Национален Земеделски Регистър

150 часов курс в областта на земеделието – 2022 г.

150 часов курс в областта на земеделието – 2022 г.

Задължителен 150 часов курс за всички, които са заложили на Мярка 6.1 до второ плащане. Обучението е задължително за заложилите на „млад земеделски стопанин и трябва да се изкара до 1 декември на календарната година. Бенефициенти по мярка 4.1, които имат изкаран такъв курс получават 5 точки, преди предаването на проект.

ВАЖНО: Обучението е нужно на стопани участващи по СЕП за директни плащания на площ поставили отметка за млад земеделски стопанин.

За допълнителни въпроси и бързо записване се свържете с нас на телефон: 0885 556672

Какво предлагаме ние?
При нас можете да преминете 150 часов курс под дистанционна форма. Обучението е за част от професия „Фермер“, специалност „Земеделец“
След успешно завършване на обучението получавате удостоверение за част от професия !!!

Обхват на обучението за млади земеделски стопани за 2022 г.

Обучението е на модули и обхваща важни теми от професия „Фермер“, специалност „Земеделец“. Към 150 часовия курс не  е включен 30-часовия курс по Опазване компонентите на околната среда. Ако ви изискват и двата курса, можем да ви направим допълнителна отсъпка с пакетна цена, както процедираме за повечето бенефициенти. От обучението ще научите кои са най-здравословните и безопасни условия на труд. Курсът е подходящ за растениевъди и животновъди.

За записване е необходимо да ни изпратите:

  • попълнено заявление
  • копие на лична карта
  • копие на диплома за средно или висше образование
  • една снимка паспортен формат
  • медицинско свидетелство – „Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията „Фермер“, което се удостоверява с медицинско свидетелство.“
  • да заплатите таксата за обучението по приложената банкова сметка и да посочите данни за фактура

Обхват:

НЗР предлага 150 часов курс по говедовъдство под дистанционна и присъствена форма. Същото се отнася и при 150 часов курс по пчеларство и 150 часов курс по растениевъдство.

Каква е цената на обучението?
За да научите каква е цената е необходимо да се свържете с нас на телефон 0885 556672 или да ни изпратите запитване от формата за контакт.

Още земеделски курсове:

Подобни