Национален Земеделски Регистър

Курс Агроекология – 2022 г. по Мярка 10 /дистанционна форма/

Курс Агроекология – 2022 г. по Мярка 10 /дистанционна форма/

За да имате право на участие по актуални програми в сектор земеделие трябва да имате задължително завършен курс. Легитимно професионално обучение към Национален Земеделски Регистър – НЗР специалност „АГРОЕКОЛОГИЯ’ по Мярка 10 и Мярка 214. Запиешете се на телефон 0885 556672.

Обучителен курс „АГРОЕКОЛОГИЯ“

Обучение на тема „ОБЩА АГРОЕКОЛОГИЯ“, касаещо всички бенефициенти по мярка 10 – „Агроекология и климат“. Курсът е задължителен и е нужно да се премине през първите 24 месеца от старта по избраната мярка. Същото се отнася и за бенефициенти по мярка 214.

Продължителност на обучението:

  • Продължителност на курса – 18 учебни часа

Форма на обучителния курс:

  • Дистанционно обучение – чрез тази форма на обучение не е необходимо да присъствате. Задължително получавате абсолютно всички учебни материали, които са необходими съгласно Европейските изисквания. Това е най-предпочитаната форма за курс по агроекология, тъй като може да се заяви по всяко време и не се съобразявате с присъствие на съответните насрочени дати. Все пак знаем, че всеки земеделски стопанин е ангажиран и трудно може да намери времеви ресурс за присъствие.
  • 3 дневна присъствена форма – 6 учебни часа на ден.

След преминато обучение ви се издава Удостоверение, което е лицензирано и служи като сертификат. След успешното сертифициране се вписвате в регистъра на завършилите курса по агроекология.

Често задавани въпроси:

За коя мярка важи курса?
Агроекологичното обучение е задължително по мярка 10 и мярка 214.

  • Мярка 10 – „Агроекология и климат“
  • Мярка 214 – „Агроекологични плащания“

Какво ще научим от курса по агроекология?
От обучението по агроекология ще научите какви са изискванията за кандидатстване към всеки бенифициент по Мярка 10 от програмата по „Агроекология и климат“. Курсът ще ви даде насока при изготвянето на агроекологичен план, полезни съвети и стратегии, счетоводни подходи от развитието на всяка европейска ферма.

Вероятно сте се питали как да изкарам курс по агроекология и има ли други дати за тази квалификация?
Екипът на Национален Земеделски Регистър предоставя актуална информация за предстоящи дати няколко месеца предварително.

Задължително ли е присъствието?
Не е задължително да присъствате, тъй като има възможност от дистанционно обучение. Чрез него ще получите всичко необходимо на дисков носител.

Вероятно сте си задавали въпросът: къде да изкарам курс по агроекология и каква е цената на обучението?
За да научите каква е цената е необходимо да се свържете с нас на телефон 0885 556672 или да ни изпратите запитване от формата за контакт.

Къде да търсим център за обучение по агроекология?
Ако държите да преминете обучение под присъствена форма можете да се свържетес нас независимо от кой град сте. Ако не разполагате със свободно време за насрочените дати на курса можете да използвате дистанционно обучение.

Полезно:
Видео материали на тема „Агроекология“
Какво е Агроекология?
Мярка 10 „Агроекология и климат“
Мярка 214 „Агроекологични плащания“
Полезни насоки, презентации и ръководства за прилагането на директните плащания в периода 2015-2020

Подобни