Национален Земеделски Регистър

Курс по Биологично земеделие 2022 г. по Мярка 11

Курс по Биологично земеделие 2022 г. по Мярка 11

За да имате право на участие по актуални програми в сектор земеделие трябва да имате задължително завършен курс. Легитимно професионално обучение към Национален Земеделски Регистър – НЗР специалност „Биологично земеделие“

Обучителен курс по „Билогочино земеделие“

Обучение на тема „Биологиччно земеделие“, на вниманието на всички бенефициенти по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Курсът по Биоземеделие е задължителен и трябва да се премине през първите 24 месеца от старта по избраната от вас мярка.

Обхват на курса:

  • Проучване и опознаване на пазара
  • Законодателство при биологичното земеделие
  • Основи на биологиччното земеделие
  • Сертифициране на производството от биологичното зеемеделие

Продължителност на курса:

  • Обучението на тема Биземеделие е 18 учебни часа

Форма на обучителния курс:

  • Присъствена форма на обучение – провежда се в рамките на 3 дни по 6 учебни часа
  • Дистанционно обучение – чрез тази форма на обучение не е необходимо да присъствате. Задължително получавате на диск абсолютно всички нужни материали, които са необходими съгласно Европейските изисквания. Това е най-предпочитаната форма за курс по биологично земеделие, тъй като може да се заяви по всяко време и не се съобразявате с присъствие на съответните насрочени дати.
  • Предстоящи дати за обучение

След преминато обучение ви се издава Удостоверение, което е лицензирано и служи като сертификат. След успешното сертифициране се вписвате в регистъра на завършилите курса по биологично земеделие.

Често задавани въпроси:

Ще има ли други дати за обучение по този курс?
Екипът на Национален Земеделски Регистър предоставя актуална информация за предстоящи дати няколко месеца предварително.

Задължително ли е присъствието?
Не е задължително да присъствате, тъй като има възможност от дистанционно обучение. Чрез него ще получите всичко необходимо на дисков носител.

Каква е цената на обучението?
За да научите каква е цената е необходимо да се свържете с нас на телефон 0885 556672 или да ни изпратите запитване от формата за контакт.

Къде да търсим център за обучение по „Биологично земеделие“?
Ако държите да преминете обучение под присъствена форма можете да се свържетес нас независимо от кой град сте. Ако не разполагате със свободно време за присъствие на насрочените дати на курса можете да използвате дистанционно обучение.

КОНТАКТ

Информацията за обучението е обновена на 19.01.2022 г. и е актуална към 2022 г.

Подобни