Национален Земеделски Регистър

Информационна среща-семинар на НССЗ

Информационна среща-семинар на НССЗ

ОПАСНОСТИ В БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

На 17 март 2016 г. в гр. Сливен ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис – гр. Сливен) и Аграрен университет – гр. Пловдив.

На семинара проф. д-р Пламен Петров – Аграрен университет, гр. Пловдив ще запознае присъстващите със селекция и производство на пчелни майки, както и с агресорите в пчеларството и с здравеопазването на пчелните семейства.

Експертите от ТОО на НССЗ в гр. Сливен ще представят на участниците различните възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020г. на земеделските стопани отглеждащи пчелни семейства.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

17 март 2016 г. (четвъртък), гр. Сливен, 14.00 часа
Място на провеждане:
гр. Сливен, залата на Областна администрация,
ул. ”Димитър Добрович” № 3
14.00 – 14.20 Регистрация на участниците
14.20 – 14.30 Откриване на срещата и представяне на програмата
14.30 – 16.00 І част: Селекция и производство на пчелни майки
Лектор: проф. д-р Пламен Петров – Аграрен университет, гр. Пловдив
16.00 – 16.15 Пауза
16.15 – 17.45 ІІ част: Агресори в пчеларството и здравеопазване на пчелните
семейства
Лектор: проф. д-р Пламен Петров – Аграрен университет, гр. Пловдив
17.45 – 18.15 Възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020г. на
земеделските стопани отглеждащи пчелни семейства
Лектор: Юлия Енчева, Териториален областен офис Сливен към НССЗ
18.15 – 18.30 Дискусия и отговори на въпроси
18.30 Закриване на семинара

Източник: НССЗ

Подобни