Национален Земеделски Регистър

АМВ АГРО ООД

Категория: Лозарство


Населено място: Пловдив


Адрес: бул. ”Освобождение” 3


Телефон: 03149/3578


Факс: 032682810


Имейл: amv_agro@abv.bg


Facebook: Амв-агро Оод


Интернет страница: http://amv-agro.com/

Информация:

АМВ АГРО ООД се роди през 1990 г. През 1996 г. засадихме първото в страната маточно лозово насаждение с базов клоново селекциониран лозов посадъчен материал от сортовете Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне и Совиньон блан, създадени в научно-изследователската база VCR – Италия. Същата година засадихме и 85 дка лозови маточници от базов клоново селекциониран материал от подложките SO4 кл.102 и кл.762, 41Б кл.194 и кл.195, Р1103 кл.ISV-1, R140 кл.ISV-1, Кобер 5ББ кл.ISV-1, Феркал кл.242.

В този период започнахме и производството на лозов посадъчен материал от популации и клонове, разпространени до този момент в България, а от 1999 г. – производството на сертифициран лозов посадъчен материал.
Сега нашата база се обновява и модернизира, увеличава капацитета си и е в състояние ежегодно да произвежда присадени вкоренени лози от тези сортове за около 10 000 дка.

Дейност:

„АМВ-Агро” ООД е основен производител на сертифициран клоново селекциониран лозов посадъчен материал в България от винени и десертни сортове.
Предлага пълен пакет от услуги за създаване на лозови насаждения:

  • лозов посадъчен материал
  • оглед на терена и определяне на пригодността му за отглеждане на лозя
  • предпроектно проучване – почвено-климатична характеристика
  • норми на торене
  • мелиоративни мероприятия
  • определяне на най-подходящата сортова структура за съответния район
  • технологичен проект за създаване и отглеждане на лозово насаждение с подробни указания за периода до встъпване в плододаване
  • консултации за отглеждането на лозовото насаждение при повреди, нанесени от ниски зимни температури, късни пролетни мразове и градушки
  • схеми за поддържане на фитосанитарното състояние
  • препарати за растителна защита и торове

АМВ-Агро ООД предлага цялостни решения при опазването на културите – лозови, овощни, полски, технически и други.
Дейността на фирмата се подпомага от висококвалифицирани експерти и научни работници от Аграрния университет в Пловдив, Съвместен геномен център – София и АгроБиоИнститута в София.

АМВ АГРО ООД e член на Регистър на земеделските производители в България.

Подобни