Национален Земеделски Регистър

Опитна Станция по Лозарство – Варна

Категория: Лозарство


Населено място: Варна


Адрес: „Вл. Варненчик”


Телефон: +359 52 510 603


Факс: 359 52 510 356


Имейл: oslvvarna@abv.bg


Интернет страница: http://www.agriacad.bg/

За насГалерияЗапитване

Основни направления на научните изследвания

Опитната станция по лозарство и винарство (ОСЛВ) във Варна извършва научни изследвания и научно обслужване по лозарство и винарство:

– Агротехника на лозата – системи за резитба и формировки; поддържане на почвената повърхност; интегрирана растителна защита.
– Технологии и асортименти на бели трапезни вина и розе.
– Консултации по лозарство и винарство.

Началото на научната дейност се поставя на 01.05.1953 г. със създаването на Опитна Станция по Лозарство – Варна , която в своето историческо развитие има много структурни промени. През 1962 г. прераства в Комплексна опитна станция с отдели по лозарство, винарство, овощарство и зеленчукопроизводство.През периода 1976 – 1986 г. Опитната станция в състава на Научно-производствения лозаро-винарски комплекс във Варна, а от 28.12.2000 г. до 08.09.2003 г. е филиал на ИЛВ в Плевен. Известно време функционира като Регионален център за научно-приложно обслужване.
През 1962 -1963 г. е построена винарската изба с капацитет 150 000 кг грозде – първото по рода си избено съоръжение от тунелен подземен тип с постоянна естествена температура 12-14 градуса.
ОСЛВ във Варна разполага с химична лаборатория, в която са се извършвали физикохимичните анализи по лозарство и винарство.Лозовите насаждения са около 250 дка, от които 32 дка с десертни сортове и хибриди грозде и 220 дка с винени сортове. В резултат на проведената научно-изследователска работа в станцията е установено, че почвено-климатичните условия на Варненски район са подходящи за отглеждане на белите винени сортове.

Продукция и услуги, които се предлагат

Експерименталната база по лозарство разполага с колекция от 105 селекционирани в България и интродуцирани лозови сортове и хибриди, от които 89 десертни и 16 винени.
Произвежда и предлага грозде от бели и червени винени и десертни, семенни и безсеменни сортове с различен срок на зреене: „Шардоне”, „Варненски мискет”, „Димят”, „Мискет Отонел”, „Совиньон блан”, „Супер ран Болгар”, „Черна перла”, „Мир”, „Брестовица”, „Приста”, „Русалка”, „Дунав” и др.
Експерименталната винарска изба произвежда и предлага качествени бели трапезни вина с подчертан сортов аромат и хармоничен вкус: „Шардоне”, „Совиньон блан”, „Траминер”, „Мискет Отонел”, „Варненски мискет” и „Димят”.
През годините от своето създаване, вината са спечелили на международни конкурси 32 златни и 36 сребърни медала. В ОСЛВ във Варна ДП се осъществява затворен цикъл на производство – от суровината грозде до крайния продукт – виното.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Подобни