Национален Земеделски Регистър

ППЗК Зора – с. Езерово

Категория: Регистър на кооперациите


Населено място: с. Езерово


Адрес: с. Езерово, обл. Варна


Телефон: 051142013


Имейл: ppzk.zora.ezerovo@gmail.com


Дейност:

ППЗК „ЗОРА“ – ПРОМИШЛЕНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ЗОРА“ е регистрирана в село Езерово, община Белослав, област Варна.  ППЗК Зора отглежда и обработва зърнени култури. В кооперацията работят сертифицирани специалисти, а автопарка притежава модерна селскостопанска техника.

Председател:

Атанас Колев Рашев

Управителен съвет:

  • Милко Стоянов Георгиеев
  • Шукри Назъмов Шукриев
  • Метин Османов Хасанов
  • Ердуван Фикриев Хюсеинов
  • Атанас Колев Рашев

Контролен съвет:

  1. Янаки Неделчев Атанасов
  2. Петранка Георгиева Савова
  3. Нейка Христова Неделчева

Подобни