Национален Земеделски Регистър

Земеделски производител Пламен Каравелов

Категория: Регистър на земеделските производители


Населено място: Стара Загора


Адрес: ул. Априлско възстание 15


Мобилен: 0878689771


ЗП Пламен Каравелов се занимава със зърновпоизводство и изкупуване на земеделски земи. Пламен Каравелов е агроном по образование и развива своята дейност в с. Полски Градец. Производителят търгува и произвежда селскостопанска продукция, реализирайки я на българския пазар. Културите се отглеждат в екологично чист район в землището на село Полски Градец. Преработката и съхранението отговаря на всички европейски изисквания. ЗП Пламен Каравелов е член на Национален Земеделски Регистър – НЗР (регистър на земеделските производители)

Изкупуване на земеделски земи в землищата:

  • с. Маца
  • с. Ковачево
  • с. Полски градец
  • Раднево
  • с. Орлов дол
  • Каменна река
  • с Светлина
  • с. Мъдрец
  • с. Овчи кладенец
  • цяла Новозагорска област

Подобни