Национален Земеделски Регистър

Ферма за коне Дилчеви

Категория: Животновъдство


Населено място: Садовец


Адрес: ул. Еверест 2


Мобилен: 0887-82-30-38


Имейл: office@dilchevi.com


Facebook: Ферма за коне "Дилчеви"


Интернет страница: http://www.dilchevi.com

Ферма за коне Дилчеви – развъждане на българската порода „Дунавки кон“

 

Исторически преглед
Дунавският кон е българска порода, създадена в бившия конезавод „Клементина“ край Плевен, чрез кръстосване на жребци от породата Нониус с кобили Нониус, англо-арабки, полукръвни ездови и местни подобрени. В породата са сформирани в началото 8 линии, от които към момента са останали само 5.

Екстериорна характеристика

Породата принадлежи към впрегатно-ездитните породи. Дунавският кон се отличава с голяма издръжливост и невзискателност към храненето. Конете от тази порода имат едър ръст, удължено, масивно, хармонично свързано тяло. Дунавската порода остава основна впрегатна и отчасти ездитна порода. Успоредно с това тя намира добра генетична с чистокръвната и хановерската породи. Досегашните опити показват, че тя има всички качества за възпроизводство на спортен тип коне. Това дава основание дунавската порода да се включи активно при създаването на спортен тип коне в България. Все пак това не бива да засенчва селекционната дейност, защото в противен случай може да доведе до изчерпване на тази българска порода.

Цел
Рязкото намаляване на обема на дунавския кон поставя преди всичко въпроса за неговото съхраняване като генетичен резерв. Основната цел е да се намали и минимизира коефициента на инбридинг (близкородствено съешаване).  съхрани типът и стопанското предназначение на Дунавския кон. По същество това означава съхранение на едрия ръст, удълженото масивно и хармонично свързано тяло, спокоен темперамент, позволяващ лесно привикване към впряг и езда.

Подобни