Национален Земеделски Регистър

Оранжерии Петров дол ООД

Категория: Зеленчукопроизводство


Населено място: с. Петров дол


Телефон: 0518 46931


Факс: 0518 49371


Имейл: panaiotgudev@abv.bg


Facebook: Оранжерии Петров дол ООД


Оранжерии Петров дол ООД развива своята дейност в село Петров дол община Провадия. Фирмата притежава оранжерии за производство на биологични зеленчуци. Основното производство е на български краставици и български домати. Оранжериите в които се отглежда продукцията отговарят на всички стандарти за добив на биологично чисти зеленчуци. За висококачествените добиви на зеленчуци, фирмата разполага с квалифицирана работна ръка. Осебеностите на оранжерийното производство са доста специфични споделя собственикът на Оранжерии Петров дол ООД. Оранжерийното производство е строго механизирано.

Оранжерии Петров дол ООД е член на НЗР – Национален земеделски регистър

Подобни