Национален Земеделски Регистър

150 часов курс

150 часов курс

Курсът трябва да се изкара до 1 декември на календарната година. Бенефициенти по мярка 4.1, които имат изкаран курс получават 5 точки.

Още

Курс по пчеларство

Курс по пчеларство

Курс по пчеларство от „Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019г. носещ 10 точки на всеки от бенефициентите. Запиши се на 0885 556 672.

Още

Курс по Биологично земеделие

Курс по Биологично земеделие

Легитимно професионално обучение към Национален Земеделски Регистър - НЗР специалност "Биологично земеделие" по Мярка 11 за периода 2014-2020г.

Още