Национален Земеделски Регистър

Всичко от " Регистър на кооперациите "

ПТЗК АУГУСТА

ПТЗК АУГУСТА

ПТЗК АУГУСТА - село Хърлец, Козлодуй се развива в сферата на растениевъдството и животновъдството. Произвежда и търгува със селскостопанска продукция: царевица и пшеница. както и търговия с хранителни стоки.

Прочети още
ВЗК Христо Ботев

ВЗК Христо Ботев

ВЗК Христо Ботев е земеделска кооперация основана през 1993г., със седалище и адрес на управление гр. Бургас, Пети километър, с решение №6216/1993г.

Прочети още
ЧЗК ШИПА

ЧЗК ШИПА

ЧЗК ШИПА се занимава с производствeни услуги – механизирани, транспортни, агрохимически и търговск

Прочети още
ЗКПУ ЗЛАТЕН КЛАС

ЗКПУ ЗЛАТЕН КЛАС

ЗКПУ ЗЛАТЕН КЛАС - земеделска кооперация за производство и услуги в село Недан, област Велико Търново. Добивите на златен клас са свързани с

Прочети още
ЗКПУ КАЛОВО

ЗКПУ КАЛОВО

ЗКПУ КАЛОВО развива своята дейност в село Дянково, област Разград, община Разград. Кооперацията обработва и поддържа собствени и арендовани земи. ЗКПУ КАЛОВО произвежда и реализира селскостопанска продукция. Организацията на "ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КАЛОВО" се състои от експертен екип използващ модерни машини за обработка и съхранение на производството.

Прочети още