Национален Земеделски Регистър

Всичко от " Регистър на кооперациите "

ЗКПУ ЗЛАТЕН КЛАС

ЗКПУ ЗЛАТЕН КЛАС

ЗКПУ ЗЛАТЕН КЛАС - земеделска кооперация за производство и услуги в село Недан, област Велико Търново. Добивите на златен клас са свързани с

Прочети още
ЗКПУ КАЛОВО

ЗКПУ КАЛОВО

ЗКПУ КАЛОВО развива своята дейност в село Дянково, област Разград, община Разград. Кооперацията обработва и поддържа собствени и арендовани земи. ЗКПУ КАЛОВО произвежда и реализира селскостопанска продукция. Организацията на "ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КАЛОВО" се състои от експертен екип използващ модерни машини за обработка и съхранение на производството.

Прочети още
ЗПК ТУНДЖА

ЗПК ТУНДЖА

ЗПК ТУНДЖА е със седалище в село Окоп, община Тунджа, област Ямбол. Кооперацията упражнява своята дейност в областта на селското стопанство. Услугите които извършва са производство и търговия със земеделска продукция. Земеделска производствена кооперация Тунджа е лидер в зърнопроизводството.

Прочети още
ЗКПУ ДРУЖБА

ЗКПУ ДРУЖБА

ЗКПУ ДРУЖБА притежава модерни машини за обработка на селскостопански площи. От 3 години кооперацията е предпочитан партньор за реализирането на учебни практики. В квартал Болярово учениците придобиват знания и практики свързани със земеделието в България.

Прочети още
Производителна кооперация Утро

Производителна кооперация Утро

Производителна кооперация Утро развива дейност в град Белене. Кооперацията обработва собствени и наети площи земя. Създадена като проект в партньорство между Каритас Русе, Каритас Швейцария и земеделски стопани от град Белене през 1996 година ПК Утро е вече независим – финансово и административно устойчив стопански субект.

Прочети още
ЗК СИЛА

ЗК СИЛА

ЗК Сила произвежда и реализира селскостопанска продукция на територията на страната. Кооперацията се занимава с търговия от производството. Земеделската кооперация развива своята дейност на територията на село Пирне, община Айтос, област Бургас.

Прочети още