Национален Земеделски Регистър

Всичко от " Регистър на кооперациите "

ЗКПУТ МЕДОВО

ЗКПУТ МЕДОВО

ЗКПУТ МЕДОВО развива своята дейност в областта на селското стопанство, като основния предмет на дейност е животновъдство, съхранение и реализация на селскостопанска и животинска продукция.

Прочети още
Земеделска кооперация за производство и услуги „Зора“

Земеделска кооперация за производство и услуги „Зора“

Земеделска кооперация за производство и услуги "Зора" e разположена на територията на село Мъдрино, община Карнобат.Основен предмет на дейност е отглеждането,преработката,съхранението и търговията на зърно.

Прочети още