Национален Земеделски Регистър

ВЗК Христо Ботев

Категория: Регистър на кооперациите


Населено място: Бургас


Адрес: 5-ти километър


Телефон: 056/86 09 45


Мобилен: 0886/13 88 13


Факс: 056/86 03 26


Имейл: vzkhristobotev@abv.bg


Интернет страница: http://www.vzk-burgas.com

ВЗК Христо Ботев е земеделска кооперация основана през 1993г., със седалище и адрес на управление гр. Бургас, Пети километър, с решение №6216/1993г.
Последните промени в органите на управление на кооперацията са вписани в Търговския регистър на 29.11.2012 г.

Собственост и управление:
Основен орган на управление на кооперацията е Общо събрание, което избира Управителен съвет, Контролен съвет и Председател с мандат от 4 години.
Кооперацията се представлява от Председателя на Управителния съвет: Николай Петров Събев, който организира и изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

ВЗК „ХРИСТО БОТЕВ“ -Бургас е инвестирала за последните две години и половина над 1 000 000 лева. Закупена е техника ,селскостопански инвентар и недвижими имоти:4

 • 4 бр. трактори
 • 2 бр. пръскачки
 • 1 бр. дискова брана
 • 2 бр. сгради и водоем
 • 2 бр. редосеялки
 • обръщателен плуг
 • плугове – различни видове
 • ремонт на сградната част на кравефермата
 • изградено и видеонаблюдение

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Председател: НИКОЛАЙ ПЕТРОВ СЪБЕВ

Членове:

 • ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ МИНЕВ
 • НИКОЛАЙ ПЕТРОВ СЪБЕВ
 • ВАСИЛ БОГОМИЛОВ СТОИЛОВ
 • АТАНАС МАРИНОВ МАРИНОВ
 • БОЙКО ГЕОРГИЕВ МИРАЗЧИЙСКИ
 • СТОЯН ЖЕКОВ ПЕТРОВ
 • МАРИЯ СТОЯНОВА НИКОЛОВА

Дата На Изтичане На Мандата: 14.11.2019

Контролен Съвет:

 • ДАФИНКА АНГЕЛОВА СИРАКОВА
 • КОСТА СТОЯНОВ ИВАНОВ
 • ХРИСТО РАЙЧЕВ НИКОЛОВ

Дата На Изтичане На Мандата: 14.11.2019

ВЗК Христо Ботев е член на НЗР – Национален Земеделски Регистър

Подобни