Национален Земеделски Регистър

ПОТРЕБИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК

Категория: Регистър на кооперациите


Населено място: Царацово


Телефон: 03127/27 84


ППЗК „Напредък“ – потребително производствена земеделска кооперация, положила началото си през 1994 година, със адрес на управление село Царацово, община Марица, област Пловдив. Основната дейност, която предприятието упражнява, е в областта на земеделието.

ППЗК „Напредък“ произвежда, преработва и търгува със селскостопанска продукция:

 • Царевица
 • Слънчоглед
 • Ечемик
 • Фъстъци

За осъществяването на посочените дейности, кооперацията разполага с богат инвентар и квалифицирани земеделци, които имат богат опит в селското стопанство. Района, в който се намира ППЗК „Напредък“ е изключително чист, което спомага за качеството на продукцията.
Потребително производствена земеделска кооперация „Напредък“ е сред утвърдените производители и се радва на голям брой доволни клиент и партньори!

Управление на ППЗК „Напредък“

Председател:
Тодор Спасов Найденов

Управителен съвет:

 • Атанас Стефанов Петров
 • Трендафил Николов Трънков
 • Мария Тодорова Дончева
 • Стоян Петров Кръстев
 • Иван Стоилов Тотев

Контролен съвет:

 • Васил Тодоров Кунев
 • Иван Запрянов Кръстев
 • Георги Христев Найденов

ППЗК „Напредък“ е член на НЗР – Национален Земеделски Регистър

Подобни