Национален Земеделски Регистър

Курс по пчеларство 2022 г.

Курс по пчеларство 2022 г.

Курс по пчеларство подходящ за бенефициенти търсещи допълнителни точки за участие по мерките от  Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2020–2022г.  Легитимно професионално обучение към Национален Земеделски Регистър – НЗР – Специалност  ПЧЕЛАРСТВО

 

Курс за пчелари от националната програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 г.

Обучението по пчеларство дава 10 точки на всеки от бенефициентите желаещ да прилага мерките от „Националната програма по пчеларство за периода 2020 – 2022г.“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Обученията се сертифицират с Удостоверение на основата на лиценз. Преминалите професионалното обучение по пчеларство, получават удостоверение, което се признава на бенефициенти по пчеларската програма.

 

Форма на обучителния курс:

  • Дистанционно обучение – чрез тази форма на обучение не е нужно да присъствате. Задължително получавате на диск абсолютно всички нужни материали, които са необходими съгласно Европейските изисквания. Това е най-предпочитаната форма за курс по пчеларство, тъй като може да се заяви по всяко време и не се съобразявате с присъствие. Можете да получите всичко в рамките на 2-3 дни. Ако бързате, можете да се свържете с нас на телефон 0885 556672
  • Присъствена форма на обучение – провежда се при събиране на група от минимум 10 човека, осъществява се в рамките на 5 дни по 6 учебни часа
  • Предстоящи дати за присъствена форма се насрочват за организирана група от 15 човека.

Структура на курса:

  • МОДУЛ 1. Основни компоненти за опазване на околната среда в земеделието – 6 уч.ч.
  • МОДУЛ 2. Медоносни растения и медоносна база – 4 уч.ч.
  • МОДУЛ 3. Пчели и пчелно семейство – устойчивост на пчелните популации – 6уч.ч.
  • МОДУЛ 4. Здравословно състояние на пчелите – подобряване на генетичния и здравословния статус на медоносната пчела – 6 уч.ч.
  • МОДУЛ 5. Пчелни продукти– 4уч.ч.
  • МОДУЛ 6. Необходими условия и основни изисквания за допустимост и финансиране по европейски програми за периода 2014 – 2020г. – 4 уч.ч.

Продължителност на курса:

  • Обучението е с продължителност 30 учебни часа.

Обучението по специалностите се осъществява чрез компютърни и информационни технологии от квалифицирани преподаватели. Успешното приключване на пълния курс на обучение дава възможност за полагане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация. Степента на професионална квалификация се придобива след полагане на държавни изпити по теория и практика на съответната специалност.

Държавните изпити се провеждат по национални изпитни програми, в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии съгл. Чл.36 от Закона за професионалното образование и обучение. Оценяването на постигнатите резултати от обучението на междинно и изходно ниво се осъществява чрез тестове върху учебно съдържание, определено от обучаващите.

Организацията на държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се определя съгласно Наредбата за системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието.

Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация съгл. чл. 38, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение.

Често задавани въпроси:

Вероятно сте се питали как да изкарам курс по пчеларство и има ли други дати за обучение по този курс?
Екипът на Национален Земеделски Регистър предоставя актуална информация за предстоящи дати няколко месеца предварително.

Задължително ли е присъствието?
Не е задължително да присъствате, тъй като има възможност от дистанционно обучение. Чрез него ще получите всичко необходимо на дисков носител.

Каква е цената на обучението?
За да научите каква е цената е необходимо да се свържете с нас на телефон 0885 556672 или да ни изпратите запитване от формата за контакт.

Къде мога да премина обучение по пчеларство за начинаещи?
Ако държите да преминете обучение под дистанционна или присъствена форма можете да се свържете с нас независимо от кой град сте. Ако не разполагате със свободно време ви препоръчваме дистанционен курс по пчеларство.

 

Важно и полезно за пчеларството:

Наредба №15 от 31 октомври 2016 г.  за условията и реда за прилагане на мерките от националната програма по пчеларство за периода 2017 – 2019 г.

Най-активната Faceboоk група за пчелари в България

Форум на практикуващите пчелари

Всичко за пчеларстово, кошери, пчелен мед

Подобни