Национален Земеделски Регистър

Курс по Опазване компонентите на околната среда – 2022 г. ОКОС

Курс по Опазване компонентите на околната среда – 2022 г. ОКОС

Курс по Опазване компонентите на околната среда 2022 г. – Подмярка 6.1 и 6.3

По кои мерки е задължително да преминете курса по ОКОС:
Обучение по Опазване компонентите на околната среда – задължитиелен за всички бенефициенти. Кандидатите по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“която е част от Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“. Курсът за опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор е важен и за Подмярка 6.3. Мярката се отнася за „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Тази подмярка е част от Мярка 6 описана по-горе.

Сега можеш да изкараш обучение по Опазване компонентите на околната среда възможно най-лесно, бързо и коректно:
Национален земеделски регистър  работи съвместно с лицензиран център за професионално обучение вписан в регистъра на НАПОО. Курсът се провежда под дистанционна форма. Това е удобно и лесно за всички кандидати, тъй като не е необходимо да се чака заформянето на група за да се проведе обучението. Всеки бенефициент е затрупан със задачи и задължения. Това от своя страна не дава големи шансове за съобразяване с дати и чакане за сформиране на група. Дистанцинната форма е най-предпочитана сред земеделските стопани. Ако искате да научите цената на курса можете да се свържете с нас на телефон 0885 556 672 или да използвате контактната ни форма.

obuchenie-po-opazvane-komponentite-na-okolnata-sreda

Етапи на курса:
Първото необходимо нещо е да ви изпратим формуляр на личен ваш имейл. Попълвайки формата е необходимо да ни я върнете обратно на същия този имейл, от който сме я изпратили. След това Ви изпращаме учебните материали на адреса, който е посочен за кореспонденция. Удостоверението важи пред ДФЗ и е по образец на МОН.Плащането може да се направи по банков път или с куриерска услуга, която е за наша сметка.

За да ви изпратим заявление се свържете с нас на телефон 0885 556 672.

Често задавани въпроси:

Какво е ОКОС?
ОКОС съкращението на „Опазване компонентите на околната среда

До кога трябва да се изкара обучението?
Курсът е задължително да се премине до втората година от регистрацията.

Какви форми на обучение се предлагат за този курс и колко часа е?
Обучението се провежда под дистанционна и присъствена форма. Продължителността му е 30 учебни часа.

Задължително ли е?
Ако сте бенефициент по мерките споменати по-горе е необходимо да имате завършен такъв курс.

Информацията за обучението е обновена на 19.01.2022 г. и е актуална за 2022 г.

Подобни