Национален Земеделски Регистър

Гари – 2 ООД

Категория: Месо и месни продукти


Населено място: Етрополе


Адрес: ул. Дандевил 9


Телефон: 0720 6 36 45


Мобилен: 087 854 54 91


Имейл: info@gari2.com


Facebook: Гари-2 ООД


Интернет страница: https://www.gari2.com

За фирмата:

Фирма «Гари – 2» ООД е създадена през 1990 г. От 2000 г. създава ферма за отглеждане на пъдпъдъци за получаване на пъдпъдъчи яйца предназначени за консумация в прясно състояние. За подготовка, сортиране и опаковане на пъдпъдъчите яйца има обособен Център за опаковане на пъдпъдъчи яйца. Същият е регистриран от НВМС под номер BG 2319003 и отговаря на изискванията на Закона за храните и Наредба 5 от 25 май 2006 г.за хигиена на храните. Фермата се намира на 70 км североизточно от гр. София в гр. Етрополе.

 

Фирма Гари 2 ООД е традиционен производител и доставчик на яйца от пъдпъдъци и замразени пъдпъдъци за магазини и търговски вериги. Нашият дългогодишен опит и доказани в практиката професионални познания за отглеждане на пъдпъдъци гарантират високо качество на продукцията. Пъдпъдъците се отглеждат в съответствие с най-добрите европейски стандарти за екологично чиста продукция и отношение към птиците. Фермата е разположена в екологично чист планински район в околностите на Етрополе.

Продукти:

Ферма за пъдпъдъци ГАРИ-2 произвежда и предлага на пазара следните продукти:

  • Пъдпъдъчи яйца, опаковки по 6 бр., 12 бр. и 24 бр.;
  • Замразени пъдпъдъци, опаковки по 4 бр.;
  • Белени яйца от пъдпъдъци;
  • Живи пъдпъдъци от излюпването им до пронасяне;
  • Клетъчни батерии за отглеждане;
  • Пъдпъдъци за отстрел по ловни полета;

 

Подобни