Национален Земеделски Регистър

ИМДО ООД

Категория: Млечни продукти


Населено място: Разград


Адрес: ул. Никола Йонков Въпцаров 2В


Телефон: 0887380534


Имейл: imdoood@abv.bg


ИМДО ООД е дружество с ограничена отговорност, което е регистрирано на територията на град Разград, през 1999 година. Търговската компания е фамилна собственост, а основната дейност е акцентирана в производството на качествени млечни продукти /сирене/.

За успешно функциониране и развитие на организацията се полагат големи грижи от собствениците – семейство Мелиха и Даут Осман. Компанията се занимава още с преработка и изкупуване на сурово мляко.

ИМДО ООД фигурира и в регистъра на одобрените изкупвачи на краве мляко, както е и член на Национална асоциация на млекопреработвателите. Тези факти гарантират, че качеството на продуктите е на високо ниво.

Производството в ИМДО ООД:

Млекопроизводителното предприятие е разположена върху площ от четири декара на територията на с. Липник (област Разград). Капацитетът на предприятието е шест тона преработка мляко на ден.

Мандрата в село Липник се занимава с преработката на краве мляко, обезмаслено и сухо. Също така преработва и млечен концентрат. Доставката на млякото се извършва със собствен транспорт от категоризирани ферми, отговарящи на всички стандарти и изисквания на Европейския съюз.

Във фирмата работят квалифицирани майстори и технолози. ИМДО ООД разполага със собствен хладилен транспорт, който гарантира навременна доставка на продуктите в търговската мрежа.

Подобни