Национален Земеделски Регистър

Милки Лукс ЕООД – гр. Бяла Черква

Категория: Млечни продукти


Населено място: Бяла Черква


Адрес: Ул. Бачо Киро №108


Телефон: 061342488


Мобилен: 0885 911 999


Имейл: ivaylo_dimitrov@milkylux.com


Facebook: "Милки Лукс" ЕООД


Интернет страница: http://www.milkylux.com

ДейностЦели и екипГалерия
Фирма Милки Лукс ЕООД – гр.Бяла Черква е създадена през 1996 год. с основен предмет на дейност изкупуване на сурово мляко, преработка и продажба на млечни продукти. Млекопреработвателното предприятие в гр.Бяла Черква е построено и пуснато в експлоатация през 1999 год. Дневния капацитет е 50 тона сурово мляко за сирене и 20 тона за кашкавал.

Предприятието е построено съгласно съществуващите тогава нормативни уредби и е одобрено за дейност от контролните органи.Съгласно изискванията на директивите на Европейския съюз е направена реконструкция и модернизация на сградния фонд и съоръженията. Млекопреработвателното предприятие е с ветеринарен регистрационен номер BG 0412009 и е в съответствие с изискванията на националното законодателство за млекопреработвателните предприятия и е категоризирано в І-ва категория по отношение производството на бяло саламурено сирене, кашкавал и извара. Изкупуването на млеката се извършва от пет области – В.Търновска, Русенска, Плевенска, Ловешка и Търговишка. В населените места от които се изкупуват млеката има изградени млекосъбирателни пунктове и помещения за съхранение на сурово мляко с необходимото оборудване и отговарящи на изискванията на ДВСК. В предприятието е внедрена и функционира система за самоконтрол / НАССР /, целяща подобряване качеството на изходните суровини, готовата продукция, както и завишаване хигиената в предприятието. В момента Милки Лукс ЕООД е в процес на сертифициране по международния стандарт ISO.

Основните производства в млекопреработвателното предприятие са – краве сирене “Росица” и кашкавал “Витоша”. Готовите продукти се предлагат за реализация в търговската мрежа на цялата страна.

Основните усилия на дружеството са насочени към:

  • широкото въвеждане на съвременно технологично оборудване в процеса на изкупуване на суровото мляко изграждане на производствена среда, отговаряща на стандартите на ЕС
  • провеждане на целенасочена маркетингова политика

Основните конкурентни предимства постигнати от дружеството, пред останалите млекопреработвателни предприятия в страната са свързани с качеството на произвежданата продукция – екологично чиста суровина, технология без използване на мляко на прах, стабилизатори и напълнители, качествени и модерни опаковки на продуктите.

Мениджърският екип се състои от експерти с дългогодишен опит в областта на млекопреработката и реализацията на млечни продукти, както и млади високо мотивирани професионалисти. Вниманието и усилията на екипа са насочени към грижите за задоволяването на потребителските нужди и предпочитания, отговаряне на потребителското търсене и поддържане на постоянно високо качество на продукцията.

Подобни