Национален Земеделски Регистър

Агро Ойл Къмпани ООД

Категория: Торове и растителна защита


Населено място: Добрич


Адрес: ул. Сан Стефано 2


Телефон: 058/600466


Мобилен: 0876717110


Имейл: agrooilofis@abv.bg


Интернет страница: http://agrooilcompany.com/

ИнформацияПродуктиЗапитване
firm_logo231_1
Агро Ойл Къмпани ООД е търговска компания в сектор производството и продажбите на течни и твърди торове в пълната им гама – азотни торове, фосфорни торове, калиеви и комбинирани торове.
Съществено значение за нас има също така и обмяната на опит и идеи с нашите клиенти.Освен това поддържаме тясна връзка с клиентите си и се стреми да отговорим на тяхното търсене, както и да разшири предлагания и съответно търсен асортимент.
Агро Ойл Къмпани ООД разполага със складове за дългосрочно съхранение на твърди и течни торове в Северна България. Фирмата
изгражда на маркетингови стратегии за отделните продукти свързани с растителна защита.

Агро Ойл Къмпани ООД предлага торове, произведени от следните заводи:

 • Амониева сулфат-Египет
 • Карбамид-Египет
 • Амониев нитрат-България
 • Урас-България
 • NPK-15/15/15-Русия
Агро Ойл Къмпани ООД e член на Национален Земеделски Регистър

Минерални торове:

Карбамид
Поради високото си съдържание на азот 46%, карбамидът е в световен мащаб най-значимия азотен тор.Карбамидът се получава, чрез синтез на амоняк с въглероден диоксид при висока температура и високо налягане. Уреята (карбамид) е азотен тор, при който азотът е в амидна форма. Продуктът е гранулиран, третиран със слепващи агенти, за да се избегне образуването на буци от субстанцията.

 • Карбамид Египет /прилинг/
 • Карбамид Русия /прилинг/
 • Карбамид Австрия /прилинг/

Амониев нитрат Девня:
Амониев нитрат (34 % N) е универсален тор, подходящ за всички култури. Прилага на почви с неутрална или слабо-кисела реакция, т.е. култури, отглеждани при тези условия, усвояват по-бързо амониевия азот. На почви с алкална реакция се проявава като физиологична амониева сол поради по-интензивното усвояване на нитратните йони от растенията.

Амониев нитрат (34 % N) е универсален тор, подходящ за всички култури. Отнася се към физиологичните кисели торове. На цвят е бял или бледожълт, лесно разтворим във вода. Характеризира се с висока хигроскопичност, поради което поглъща влага от въздуха и се втечнява и втвърдява. Амониевият нитрат се поглъща от почвата, но впоследствие се нитрифицира лесно. Поради това торенето трябва да бъде съобразено с възможните загуби чрез измиване и денитрификация, т.е. да се внася в съответствие с динамиката на усвояване на азот от растенията. Валежите повишават ефективността от азотните торове. Тя нараства и при правилно съчетаване на азотно с фосфорно и калиево торене. Амониевият нитрат се използва както за предсеитбено торене, така и за подхранване.
Съхранява се опакован в сухи, закрити складови помещения, които не позволяват навлажняване или пряко слънчево нагряване. Опакова се във вентилни касетъчни торби от полиетилен, полипропилен или промазана полипропиленова тъкан с маса – нето 50 кг, 500 кг и 1 000 кг.
Транспортира се опакован или в насипно състояние с всякакъв вид закрити превозни средства, които не допускат навлажняване на продукта и в съответствие с правилата за транспортиране на специфични и опасни товари.

ПРЕДИМСТВА:
Земеделските култури се различават по нуждите от азот за формиране на продукцията си. Тези специфични нужди и условията, при които се отглеждат,  са база за определяне на азотното минерално торене.

Ако липсва достатъчно азот, при растенията се наблюдава:

 • Забавен растеж;
 • Първоначално бледозелена, жълтозелена и дори жълта листна маса с последващо покафеняване и отмиране на листата;
 • Ниска устойчивост на абиотичен и биотичен стрес;
 • Преждевременно узряване;
 • Силно намален добив;
 • Влошен пазарен вид и качество на продукцията;

Ако има излишък на азот:

 • се ускорява растежът, листната маса нараства буйно и придобива тъмнозелен цвят;
 • удължава се стерилният и вегетационният период;
 • натрупват се излишни нитрати и белтъци;
 • растенията стават неустойчиви на болести, измръзване и суша;
 • влошават се технологичните и вкусовите качества на продукцията;

Направените изследвания чрез изотопни методи показват, че от внесения с торовете азот обикновено от растенията се използват от 35 % до 50 %. Около 20-30 % от торовия азот се имобилизира от почвените микроорганизми. Амониевата и амидната форма на азота се имобилизират в по-голяма степен от нитратната. Около 15-25 % от торовия азот са напълно изгубени от растенията. Изотопните анализи показват най-малки загуби на торов азот и най-добър коефициент на използване от растенията, достигащ до 70 % при амониев нитрат.

Амониевият нитрат е физиологично-кисел тор, който се прилага на почви с неутрална или слабо-кисела реакция, т.е. култури, отглеждани при тези условия, усвояват по-бързо амониевия азот. На почви с алкална реакция се проявава като физиологична амониева сол поради по-интензивното усвояване на нитратните йони от растенията.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Прилага се почвено

РАЗФАСОВКА: 50 кг чували, 500 кг биг бег

Как се съхраняват торове?

Амониевият нитрат се запазва най-трудно, поради което се продава в специална непропусклива опаковка. Той трябва да се съхранява на сухо и
проветриво място далеч от огън, понеже е запалителен. Амониевият сулфат се съхранява лесно. Той може да се пази в опаковки или насипан. Трябва да се има предвид, че амониевият сулфат разяжда циментовата настилка. Суперфосфатът разяжда и разкъсва книжната опаковка. Той трябва
да се държи насипан на сухо и проветриво място. Разяжда циментовата настилка. Костното брашно не поглъща влага, не се сбива на твърда маса и може да се съхранява в книжна опаковка, която го пази добре. трябва да се има предвид, че е с неприятна миризма, разпрашава се и разяжда
слизестите ципи по тялото. Растителната пепел трябва да се пази на сухо, закрито от дъжд място. Пепел, оставена на открито, губи вследствие на измиване от дъждовете голяма част от полезното си съдържание.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Подобни