Национален Земеделски Регистър

Агробизнес Консултинг EООД

Категория: Фирми за земеделски проекти


Населено място: София


Адрес: бул. „Христо Ботев” 17, ет. 7


Телефон: 02/ 952 06 96


Мобилен: 0895 52 99 43


Факс: 02/ 951 62 76


Имейл: info@abconsulting.bg


Интернет страница: https://abconsulting.bg/

Агробизнес Консултинг EООД е доказана компания, с 10-годишен опит, ориентирана в предоставянето на бизнес консултиране при разработване и управление на проекти в сферите на селското стопанство, хранително-вкусовата и преработвателна промишленост, предприемачество в селските региони, въвеждане на иновации, съвети по прилагане на схемите за подпомагане на земеделските производители и адаптация на стопанствата към новостите на програмния период 2014-2020 г.

В резултат на провежданата успешна мениджърска концепция за развитие днес Агробизнес Консултинг EООД е водеща консултантска компания, чиито постижения и признания от клиенти и партньори са нашата визитка за успешен и лоялен партньор в агробизнеса.

Агробизнес Консултинг EООД има богат опит и си сътрудничи с над 300 производители, преработватели, кооперации, доставчици на технологично оборудване и техника, научни институти, неправителствени организации и финансови институции с цел предоставяне на ефективни и иновативни решения на клиентите при разработване и реализация на бизнес инициативи, внедряване на нови технологии, привличане на проектно финансиране и пр.

Екипът на Агробизнес Консултинг EООД е с дългогодишен опит, мултидисциплинарни познания и експертиза в подготовката, успешната реализация и управлението на разнообразни проекти, финансирани по европейски програми: САПАРД, ПРСР (Програма за развитие на селските райони), Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, ПМДР (Програма за морско дело и рибарство). Познаването на спецификите на агробизнеса в България като потенциал, възможности, рискове, очаквани промени, както и научените уроци в прехода през последните 15 години, са основа за устойчивото развитие и надеждното партниране с новаторския ни екип.

Очакваме Ви, за да развием и осъществим Вашите бизнес идеи!

Подобни