Национален Земеделски Регистър

Балкан Биосерт

Категория: Фирми за земеделски проекти


Населено място: Пловдив


Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ 47, ет. 2 (до клуб „City Place“)


Телефон: +359 32 625 888


Факс: +359 32 625 818


Имейл: office@balkanbiocert.com


Интернет страница: http://balkanbiocert.com

Информация

Балкан Биосерт“ е първия национален орган за контрол и сертификация на биологична продукция, която работи с добре обучен и високо квалифициран персонал и предлага качествени и достъпни услуги на биологични фермери, преработватели и търговци.„Балкан Биосерт“ е продукт на международно сътрудничество, целящо да отговори на нуждите на българските биологични оператори.

Балкан Биосерт“ е дружество с ограничена отговорност. Съдружници в тази компания са юридически и физически лица, сред които НПО, търговци и частни лица, работещи в областта на биологичното селско стопанство.От октомври 2005 г. дружеството има и офис в Македония, който обслужва македонски биологични фермери, преработватели и търговци.

Имаме удоволствието да Ви информираме, че считано от 01.01.2009 г. кодовия номер на „Балкан БиосертООД е променен на BG-BIO-02 с доклад 93-10725/23.12.2008 г. от зам. министъра на земеделието и храните инж. Димитър Пейчев, във връзка с изпълненито на изискванията на чл. 58 от ЕО 889/2008 г/

Услуги

Фирма “Балкан Биосерт” ООД предлага на своите клиенти, следните услуги:

  • Контрол на биологични фермери, производствени, преработвателни и търговски предприятия.
  • Сертификация съгласно българското биологично законодателство.
  • Сертификация съгласно биологичното законодателство на ЕС, САЩ, Япония и частни марки биологична продукция.
  • Информация за биологичното законодателство и режимите за вноса на различни страни.

 

Подобни