Национален Земеделски Регистър

Как да стана млад фермер?

Как да стана млад фермер?

Улесняване и подпомагане процеса на създаването на земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи стопанства. Подпомагане процеса на модернизиране на земеделските стопанства и достигането на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване на околната среда, хигиена и хуманно отношение ...

Още