Национален Земеделски Регистър

Какви курсове изискват на пчеларите, които са бенефициенти?

Какви курсове изискват на пчеларите, които са бенефициенти?

Действащите мерки, по които пчеларите имат възможност да получават финансова помощ са Националната пчеларска програма (НПП) 2017-2019 г. и подмярка 6.1 „Млад фермер“. Информацията за изискванията е ограничена. Поради тази причина внасяме яснота, тъй като никой няма да ви напомни, че има срокове и изисквания, които следва да се спазват.

Млад фермер, подмярка 6.1 за участници по директни плащания при посочен критерий „Млад земеделски стопанин“

При тази мярка участват бенефициенти до 40-годишна възраст. Задължително е до втората година да се представи удостоверение за преминат 150-часов курс по пчеларство. След завършеното обучение по пчеларство се получава удостоверение от легитимен център за професионално обучение. Задължително трябва да се спази срока, който е описан в бизнес плана. Ако не се премине 150-часов пчеларски курс, бенефициентът се лишава от финансиране и се принуждава да възстанови получените средства през годините. Нашият професионален съвет е да не чакате последния момент. По-добре е да преминете обучението по-рано за да знаете, че един ангажимент е отпаднал. Колкото и стриктен пчелар да сте, трябва да спазите и това административно изискване.

Националната пчеларска програма (НПП) 2017-2019 г

При тази програма, бюджетът е ограничен. С предимство са бенефициентите, които имат повече точки. За да набавите допълнителни точки, с което и да увеличите шанса си за oдобрение, е необходимо да преминете 30-часов курс по пчеларство. Не оставайте с грешни впечатления. Този курс не е задължителен, но дава шанс за допълнителни 10 точки на всеки бенефициент по тази програма. След преминаването на обучението по пчеларство се издава удостоверение от легитимен образователен център. Финансирането по пчеларската програма дава възможност за закупуване на пчелен инвентар, развиване на подвижно пчеларство и финансиране за изграждане на лаборатории.

Ако търсите начин да преминете 150-часов курс по пчеларство или 30-часово обучение по пчеларство, можете да се свържете с нас на телефон 0885 556672.

 

Подобни