Национален Земеделски Регистър

Ловен календар 2015г.

Ловен календар 2015г.

Вижте сроковете за ловуване на дивеч в ловен календар 2015г.

1. Благороден елен и елен-лопатар – мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари
2. Дива свиня:
2.1. Подборен лов целогодишно
– мъжки, приплоди, едно и двегодишни прасета
– женски прасета
2.2. Групов лов на дива свиня – от 1 октомври до втората неделя на месец януари
2.3. Групов лов в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча – мъжки и приплоди – от 1 октомври до последния ден на февруари
3. Муфлон – мъжки, трофейно зрели – целогодишно
4. Зубър – мъжки – целогодишно
5. Тибетски як – мъжки – целогодишно
6. Алпийски козирог – мъжки – от 1 септември до 31 май
7. Вълк и чакал – целогодишно
8.1. Групов лов на чакал извън горския фонд – от 1 януари до последния ден на февруари
9. Ондатра и нутрия – от 1 ноември до последния ден на февруари
9. Лисица – целогодишно
10. Енотовидно куче – целогодишно
11. Бялка и черен пор – целогодишно
12. Язовец – от 1 август до последния ден на февруари
13. Дива пуйка – от 1 октомври до последния ден на февруари
14. Фазани и токачки – от 1 октомври до 31 януари
14.1. Фермерно произведени – от 1 октомври до 28 февруари
15. Яребици и кеклици – Фермерно произведени – от 1 октомври до 31 януари
16. Гривяк – от втората събота на август до втората неделя на февруари
17. Голяма белочела гъска – от 1 октомври до 31 януари
18. Диви патици обект на лов – от 1 октомври до 31 януари
18.1. Полудива патица – от 1 октомври до 31 януари
18.2. Зеленоглава патица – от 1 октомври до 31 януари
18.3. Лятно бърне – от 1 октомври до 31 януари
18.4. Зимно бърне – от 1 октомври до 31 януари
18.5. Фиш – от 1 октомври до 31 януари
18.6. Лопатарка – от 1 октомври до 31 януари
18.7. Черна качулата потапница – от 1 октомври до 31 януари
18.8. Шилоопашата патица – от 1 октомври до 31 януари
19. Черна лиска – от 1 октомври до 31 януари
20. Горски бекас и обикновена бекасина – от втората събота на август до последния ден на февруари
21. Скорец, сврака, сива врана, посевна врана и чавка – целогодишно

Източник: www.bglov.com

Подобни