Национален Земеделски Регистър

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

Уважаеми колеги,
уважаеми земеделски производители,

поради зачестили недоразумения през последните седмици се налага да направим разяснение, че Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и „Съвети в земеделието“ ООД са две различни юридически лица и не извършват каквито и да е съвместни дейности.
НССЗ e държавна институция към Министерството на земеделието и храните и предоставя безплатни консултантски и съветнически услуги, провежда информационни срещи и обучения на земеделски производители. „Съвети в земеделието” ООД е частна фирма регистрирана по търговския закон.
По отношение на обучения на земеделски производители с продължителност от 150 часа, НССЗ е приключила обученията и не планира нови в рамките на календарната година.
Нашите 27 териториални областни офиси са разположени в областните градове на страната и техните адреси са налични на страницата на НССЗ.

В случай на некоректно използване на името на НССЗ и при всяко едно съмнение в тази насока, моля да се свържете с нас, като използвате следните контакти:
1331 – София, ул. „Банско шосе“ № 7, тел. 02 / 8 100 988,
е-mail: office@naas.government.bg

Източник: Национален Земеделски Регистър

Подобни