Национален Земеделски Регистър

Ново при директните плащания през 2015 г.

Ново при директните плащания през 2015 г.

Новите схеми за директните плащания през 2015 г. бяха представени днес в Министерството на земеделието и храните. Публикуваме пълната презентация за кампанията по директните плащания тази година.

Новите възможности са обвързаната подкрепа – за животни, плодове и зеленчуци, включително за оранжерийни площи, протеинови култури. Ще има допълнително плащане за младите земеделски стопани. Предвидена е специална схема за дребни земеделски стопани.

Въвеждат се изисквания за активен фермер и задължителна регистрация по чл.7 от ЗПЗП. Схемата за преразпределително плащане се запазва, но се въвеждат нови правила. Сред тях са заявяване на площите за подпомагане само при наличие на правно основание, индикация за наличие на застъпване при очертаване на площите за подпомагане, отдаване на пасищата с предимство на животновъди, без търг, заявяване на пасища при наличие на пасищни животни, възможности за регистриране на правните основания в ОСЗ и по време на кампанията.

Предвиждат се и промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Ще бъдат въведени новите схеми за подпомагане и техните базови параметри, предвижда се разширяване на негативния списък с лицата, които не са активни фермери. Ще бъде определен минимален размер на стопанството от 0,5 ха.

Въвежда се намаление на плащанията: 5% за суми над 1500 евро и 100% за суми над 300 000 евро, при приспадане на разходите за заплати, данъци и осигуровки на заетите в земеделската дейност на бенефициента.
Над 1,4 млрд. лева ще получат земеделските стопани по директните плащания през 2015 г.

Бюджетът, който ще получат земеделските стопани за кампанията по директните плащания през 2015 г., е в размер на над 1.4 млрд лева, заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева, която заедно със заместник-министър Васил Грудев представи кампанията.

„За пръв път в България ще се прилагат схеми за обвързано подпомагане. Те ще са насочени към секторите животновъдство и плодове и зеленчуци, които се нуждаят от допълнително финансиране“, обяви Танева.

За схемите са предвидени 232 млн. лв., от който 31 млн. лв. ще бъдат за протеинови култури. Размерът на обвързаната подкрепа пряко зависеща от производството се увеличава от 3,4% на 15 %. „За животновъдството са предвидени 122 млн. лв., като животните под селекционен контрол ще получат по-висока подкрепа.

За сектор плодове и зеленчуци средствата са 79 млн. лв. Увеличението е с над 5 пъти в сравнение с бюджета за 2012 година“, посочи министърът на земеделието. Тя допълни, че производителите на плодове и полски оранжерийни зеленчуци ще могат да кандидатстват за подпомагане едновременно по Схемата за единно плащане на площ, Зелени директни плащания и Схемите за обвързано подпомагане в сектора.
Земеделските производители ще кандидатстват по шест схеми

„Схемите, по които ще могат да кандидатстват земеделските производители са общо шест“, заяви заместник-министърът Васил Грудев. Той обяви, че Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) ще се прилага като основна схема в страната ни до 2020 г. За настоящата година бюджетът й се очаква да достигне близо 600 млн. лева.

„Схемата за зелените плащания е 30% от директните плащания. За нея е определен бюджет от 464 млн. лв., като за получаването има три изисквания – диверсификация на културите, запазване на постоянно затревените площи и поддържане на екологично насочени площи. Тези изисквания се спазват и сега от много голяма част от производителите, което ще спомогне те да получат и по-високи субсидии“, коментира Грудев.

По-високи субсидии за първите триста декара ще могат да получават земеделските стопани по Схемата за преразпределителните плащания. По нея са предвидени 109 млн. лв. „За да не се стигне до изкуствено надробяване на стопанствата и злоупотреби с този вид плащане ще бъде контролирана свързаността на отделните стопанства и дали те не са на един и същ собственик“, поясни Васил Грудев.

Той коментира още, че по Схемата за дребните стопанства минималната помощ, която ще може да се получи е 500 евро. По думите му широко промотирана като 1250 евро на стопанство, няма как да бъде осъществена, тъй като бюджетът по мярката, съгласно европейското законодателство е недостатъчен. В схемата ще се влиза доброволно само през 2015 г., като възползвайки се от нея стопаните няма да имат възможност да кандидатстват, по която и да е друга схема от директните плащания.

За младите фермери е предвиден бюджет от 7 млн. лв., което ще позволи те да получат допълнително 25% по плащанията към СЕПП за своите първи 300 декара. Изискванията към тях са да са на възраст до 40 години и да са новостартиращи фермери.

„Преходната национална помощ ще замести схемите за национални доплащания и ще се прилага до 2020 г. при намаляващ бюджет“, заяви Десислава Танева. Тази помощ ще се прилага по схемите и условията за допустимост от 2013 г. и ще бъде за говеда, овце – майки, кози – майки и тютюн.

„Ще направим така, че в тази кампания всеки земеделски стопанин да получи това, за което има право“, посочи министър Танева. По думите й много важно условие за тази кампания е валидното правно основание за ползването на земите. Танева уточни, че по този начин ще се получи по-справедливо разпределение на средствата и те ще стигат до активните земеделски производители.

Очаква се и законодателството, което ще се отнася до прилагането на директните плащания, да бъде прието от Народното събрание, а екипът на Министерството на земеделието и храните е готово и с подзаконовата нормативна уредба към тях, допълни още министър Танева.
Схеми за директна подкрепа през 2015 г.

• СЕПП
• Зелени плащания – 30% от финансовия пакет. Задължителни за изпълнение са три изисквания:
• Диверсификация на културите
• Поддържане на екологично насочени площи (ЕНП)
• Опазване на постоянно затревените площи

• Преразпределително плащане – 7% от бюджета; добавка за първите 30 ха за всички стопанства
• Схема за млади земеделски стопани – добавка от 25% от плащането по СЕПП за първите 30 ха за новостартиращи фермери до 40 г.

• Схема за дребни земеделски стопани – плащане от 500 до 1250 евро, доброволно влизане в схемата само през 2015 г.
• Схеми за обвързана подкрепа
• Преходна национална помощ

Бюджети и индикативни ставки по схемите за директни плащания

Директни плащания /отнася се за хектар, освен ако не е упоменато друго/

Обвързана подкрепа за говедовъдство, овцевъдство, козевъдство, биволовъдство

1) Схема за обвързано подпомагане за млечни крави – стопанства с 10 и повече млечни крави с предназначение за производство на мляко.
2) Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – стопанства с 5 и повече месодайни крави и/или юници с предназначение за производство на месо.

3) Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол – стопанства с 10 и повече млечни крави и/или месодайни крави. Подпомагането е за животните, които са под селекционен контрол.
4) Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки – стопанства с 10 до 49 овце-майки и/или кози-майки.

5) Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол – стопанства с 50 и повече овце-майки и/или кози-майки. Подпомагането е за животните, които са под селекционен контрол.
6) Схема за обвързано подпомагане за биволи – стопанства с 10 и повече биволи.

Обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци

1. Схема за обвързано подпомагане за плодове –допустими площи от минимум 0.5 ха (заедно или по отделно) от следните видове: ябълки, круши, кайсии и зарзали, праскови и нектарини, сливи, череши, вишни, орехи, десертно грозде, ягоди, малини.

2. Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци –допустими площи от минимум 0.5 ха (заедно или по отделно) от следните зеленчуци, които са полско производство: домати, пипер, краставици, корнишони, главесто зеле, кромид лук(зрял), патладжан, моркови, грах (зелен), зелен фасул, чесън (зрял), картофи, дини, пъпеши и тикви.

3. Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (оранжерийно производство) –допустими площи от минимум 0.5 ха (заедно или по отделно) от следните зеленчуци (оранжерийно производство): домати, пипер и краставици.

4. Минимален размер на парцела – 0,1 ха

Обвързана подкрепа за протеинови култури

• Земеделски стопани с допустими площи от минимум 0.5 ха от следните протеинови култури:
Фасул (зърно), леща, нахут, грах, фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, бурчак, лупина, звездан

• Минимален размер на парцела – 0,1 ха
• Размер на бюджета – 2% от финансовия таван за директни плащания – 15,9 милиона евро
• Плащането на хектар ще се формира като се раздели бюджета на допустимите по схемата за съответната година площи

Схеми за обвързана подкрепа /отнася се за хектар, освен ако не е упоменато друго/

Схеми за обвързана подкрепа 2015 г.

Преходна национална помощ

• Замества схемите за национални доплащания
• Предоставя се по схемите и условията за допустимост от 2013 г., при намаляващ бюджет в периода 2015-2020 г.
• Предвижда се подпомагането по схеми за:
• Говеда
• Овце-майки и кози-майки
• Тютюн

Слой „Постоянно затревени площи“

• Установява се с разпоредби в ЗПЗП
• Създаден е като отделен слой в СИЗП
• Въвежда се забрана за разораване на постоянно затревените площи (ПЗП) в слоя
• Изключение – със заповед на министъра, при създаване на същия размер ПЗП в рамките на стопанството

• Площите в слоя могат да се заявяват за подпомагане само като ПЗП
• Няма пречка затревени площи извън слоя да бъдат заявявани за подпомагане, ако отговарят на условията за допустимост. При заявяване на една площ повече от 5 г. като затревена площ, се включва в слоя.

Източник: www.agronovinite.com

Подобни