Национален Земеделски Регистър

Старт на приема по програма за контрол на вредителите

Старт на приема по програма за контрол на вредителите

От 5 до 27 февруари 2015 г., включително земеделските производители ще могат да подават документи за компенсиране на разходите, свързани с изпълнението на Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.

Заявленията ще се подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци, или по адрес на управление за юридическите лица.

От помощта могат да се възползват малки и средни предприятия, отглеждащи трайни овощни насаждения – семкови и костилкови видове. Отпусканата помощ е до 270 лв. на хектар с ДДС и служи за купуване на допустимите по програмата препарати за растителна защита и унищожаване на вредителите през зимния сезон. Третирането с препаратите се прилага върху овошките в периода след преминаването на студовете до набъбване на пъпките.

По програмата ще се финансират разходи за растителна защита, извършени преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала и след като е подадено заявление за подпомагане до ДФ „Земеделие”. Фондът ще изплаща помощта по фактури за купуване на препарати за растителна защита, издадени след подаване на документите в областните дирекции.

Източник: www.agronovinite.com

Подобни