Национален Земеделски Регистър

АГРОБУЛС ООД

Категория: Зърнопроизводство


Населено място: Варна


Адрес: ул. Стефан Стамболов № 34, вх. А, етаж 2


Телефон: 052/602 243


Мобилен: 0888154111


Имейл: d.dobrev.consult@gmail.com


Facebook: "AGROBULS"OOD


Информация:

Фирмата АГРОБУЛС ООД, води своята икономическа дейност от 2008 година, като дружество с ограничена отговорност. Седалището и адреса на управление на компанията се намира на територията на област Варна. Дружеството е специализирано в сферата на Селското стопанство, по – специално в Зърнопроизводството. Произвежда висококачествени зърнени и маслодайни култури.
Фирмата разполага с необходимите, модерни машини, оборудване и съоръжения за специализирана селскостопанска техника и инвентар. Произвежда висококачествени култури.
АГРОБУЛС ООД е сред утвърдените производители, а това е така благодарение на коректното обслужване и качествената продукция, които предлага.

Наименование на дружеството на латиница: AGROBULS
АГРОБУЛС ООД e член на Регистър на зърнопроизводителите в България.

Подобни