Национален Земеделски Регистър

Агрохимическо обслужване Я 97 АД

Категория: Зърнопроизводство


Населено място: Ямбол


Адрес: ул. Ямболен 24


Телефон: +359 46 66 36 10


Мобилен: +359 887 80 22 57


Имейл: ivo.georgiev@aho97.com


Интернет страница: http://www.aho97.com

 

Фирмата се развива в сферата на земеделието от 1995 г, и понастоящем обработва 12 000 дка в обл. Ямбол. От самото начало добавяме стойност към продукцията чрез собствената база за вторична и фина заготовка.

Основните култури, които произвеждаме са зърнени и маслодайни. При зърнените сме развили семепроизводство, с което фирмaта е популярна сред местните фермери, а маслодайните са рапица и всички видове слънчоглед. През годините са се реализирали редица инвестиции с помощта, на които днес складовия капацитет на базата е 10 000 тона и поддържаме успешни партньорства с няколко големи местни пекарни.

От 2011г. предприятието развива и експортна дейност на най-новият си продукт – белен слънчоглед. За целта беше изградено производствено помещение оборудвано с нова линия за белене и пакетиране на слънчоглед. Линията е изцяло екипирана и включва камъкоуловител, две машини за отлющване, пневмомаса, регулатор на % начупеност, цветоотделяща машина последно поколение, а от тази година финализираме линията с машина с рентгенови лъчи. В производството е внедрено ISO 22 000:2005 система за контрол и качество, а готовия продукт се складира в стерилен склад под температурен контрол. Използваме суровина от собственото производство и се гордеем с факта, че контролираме целия процес от полето до готовия пакетиран продукт и можем напълно да гарантираме качеството на нашите клиенти.

В следствие на добрите отзиви от настоящите ни контрагенти и фирмената политика за устойчив растеж имаме желанието и възможността да развиваме нови партньорства и пазари.

 

Продукция:

  • Слънчоглед
  • Храна за птици
  • Брикети

 

 

Подобни