Национален Земеделски Регистър

Земеделска кооперация Надежда – гр.Бяла

Категория: Регистър на кооперациите


Населено място: Бяла


Адрес: ул. Никола Кадийски 5


Телефон: 031322495


ИнформацияГалерияЗапитване

Земеделска кооперация Надежда упражнява своята селскостопанска дейност на територията на гр.Бяла. Използвайки опит натрупан в продължение на дълъг период от време ЗК Надежда предлага качествено обслужване, като произведената продукция е с гарантиран екологичен произход.Основният предмет на дейност на кооперацията е насочен към производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция и всички видове услуги на кооператорите и. В дейността е включено и отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури върху арендувани или наети земи.

Председател на ЗК Надежда е Пенка Иванова Попова.

Управителен съвет:

  • Пенка Иванова Попов
  • Стефан Тодоров Филипов
  • Иванка Стайкова Джонова
  • Христо Димитров Митковци
  • Петър Петров Христов

Контролен съвет:

  • Денка Божкова Мандалиева
  • Димитрина Василева Славова
  • Саво Иванов Савов
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Подобни