Национален Земеделски Регистър

4 млн. лева за зимни пръскания през 2017 г.

4 млн. лева за зимни пръскания през 2017 г.

За зимния период на 2017 г. са предвидени средства за борба с вредителите по трайните насаждения в размер на 4 милиона лева.

Средствата са предвидени за закупуване на препарати за растителна защита, необходими за прилагане при трайните насаждения, овощни градини през зимния период. Нека се вземе под внимание от стопаните отглеждащи ягоди и малини. Заявленията е планувано да започнат да се приемат след 8 февруари 2017 г. до 2 март 2017 г.

ВАЖНО:
Кандидатите трябва да имат задължително преминат курс за растителна защита по изисквания на БАБХ чл. 83 Преминалите обучение трябва да представят сертификат по чл. 83 от легитимен център за обучение, с какъвто разполага и НЗР – Национален земеделски регистър. Може да се свържете с нас на телефон 0885 556672 ако имате нужда от задължителното обучение.

Зимни пръскания през 2017 г. на овошки – календар

ДФЗ търси отчет на кандидатите до 13 април. До тази дата е нужно да се приложи документация за извършените дейности за да се сключат договори и да се изплатят средства по сметките на стопаните до 26 май 2017 г.

От 30 октомври до 13 ноември ще се кандидатства за средства за растителни продукти, които ускоряват стадия на гниене на листата на овошките, ягодите и малините.
До 11 декември 2017 г. ще бъде изплащана финансова помощ, като срокът за отчитане на дейности е 27 ноември 2017 г.

През 2016 г. загубите от вредители по трайните насаждение, ягодови и малинови градини бяха в норма. Това е и целта на субсидирането за зимни пръскания през 2017 г.

Подобни