Национален Земеделски Регистър

Подмярка 4.1 стартира приемането на заявления до 7 декември

Подмярка 4.1 стартира приемането на заявления до 7 декември

Остатъчен бюджет от 237 млн. евро дава възможност за прием на документи по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства, която е част от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014- 2020 – прием 2016 г. Приемът на документи от животновъдите е с приоритет, за това всеки бенефициент, който се занимава с животновъдство може да побърза и подаде нужната документация до 7 декември 2016 г. По данни на министъра, през периода на първия прием над 50% от одобрените проекти са от сектор животновъдство. Към тази мярка могат да кандидатстват и бенефициенти, които имат нужда от средства за напояване.
Напомняме ви, че бенефициенти по подмярка 4.1, които имат изкаран задължителен курс 150 часа в областта на селското стопанство получават 5 точки, преди предаването на проект. Курсът е подходящ и за всички участващи по „млад земеделски стопанин“.

Подобни