Национален Земеделски Регистър

Всичко от " биологично земеделие мярка 11 "

Мярка 11 – биологично земеделие 2023

Мярка 11 – биологично земеделие 2023

„Биологично земеделие“ е част от Програмата за развитие на селските райони в България.  Тя е насочена към земеделските стопани, които извършват земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони. За ...

Още