Национален Земеделски Регистър

Мярка 10 и Мярка 11 – ВАЖНО съобщение

Мярка 10 и Мярка 11 – ВАЖНО съобщение

Земеделските стопани, поели ангажименти за първа година по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” в Кампания 2016, трябва да преминат агроекологично или биологично обучение до 31 декември 2017 г.  Остават 10 дни до края на годината през които трябва да реагирате.

Ето и какви са санкциите за бенефециенти по Мярка 10 и Мярка 11, които не са преминали задължителното обучение и не са приложили удостоверение:

ДФ „Земеделие“ може да прекрати ангажиментите си към бенефициерите, които не подадат документи, отговарящи на описаните изисквания и срокове. В тези случаи може да се наложи те да възстановят 100% от получените до момента субсидии.

Къде да преминем обучение по Агроекология или Биологично земеделие?

НЗР – Национален Земеделски Регистър работи с лицензиран център за професионално обучение, който отговаря на всички изисквания. Формата на обучение е дистанционна. За да се запишете можете да позвъните на телефон 0885 556 672

 

Подобни