Национален Земеделски Регистър

Седем  неща, без които успешният агро-бизнес просто не може…

Седем неща, без които успешният агро-бизнес просто не може…

За много хора успешният агро-бизнесмен не е нищо повече от бригадир, който ръководи още десетина работника, които му работят, след това изнасят продукцията на пазара, а после той се разплаща с всички и преживява зимата с това, което му остава. Ако и вие сте сред тези хора, време е да си промените представите. В аграрния бизнес вече има съвсем модерни прийоми, без които никой с желание за развитие не може да се справи. Нека да изброим седем от тях…

1. Интернет сайт, кото представя бизнеса ви пред евентуални контрагенти в България и чужбина. Ако сте напечатали визитки, то следващият логичен ход е да помислите и за интернет платформа. Ако търсите съдружници, ако искате лесно да представите обема на своята работа, да намерите нови партньори, сайтът е най-добрият начин.

2. Счетоводител, който се грижи всичко около бизнеса да е изрядно. Представете си, че сте взели заем, за да покриете неотложен разход. Счетоводителят е този, който своевременно трябва да се погрижи, за да заплати вноските по заема. Вижте повече за бързи заеми с месечни вноски

3. Технологичен парк – ако някой си мисли, че може да се работи с животинска тяга, то вероятно той или тя е много несериозен. Съвременният агро-бизнесмен използва всички технически нововъведения, като те улесняват работата му. Колкото по-модерни машини използва, толкова по-малко губи от неефективен човешки труд.

4. Застраховки – един от добрите начини да си подсигурите работата е да я застраховате, примерно срещу стихийни бедствия. Това е скъп, но правилен начин да планирате евентуален неуспех. Естествено, нужни са сериозни изследвания за спецификата на всяка застраховка, както и добри договори, които да дават възможно най-много в случай на несполука.

5. Добри технолози, които да се грижат за правилната употреба на торове и други добавки, както и да съблюдават растежа на културите и качествата на земята.

6. Екип от маркетолози, които осигуряват развитието на компанията, бъдещите планове за работа и напредък, възможностите за допълнителна печалба. Върху тях пада и отговорността за работа по европейските проекти, изпипването на всички детайли и подробности.

7. Добър адвокат, защото в процеса на работа се повяват много ситуации, в които има нужда от юридически грамотно лице, което да даде своето мнение и да прецени кое е правилно и кое е грешно. Излишно е да споменаваме и многото подводни камъни в собственостите на земеделските площи, които са често пръснати на много роднини, които понякога не са в добри отношения.

Ако вие считате себе си за успешен бизнесмен, а ви липсва някое от тези седем неща, не е лошо да се замислите и да си го създадете като предпоставка. Много вероятно точно това да е било пречката за развитието и успеха ви.

Подобни