Национален Земеделски Регистър

Млад земеделски стопанин 2016

Млад земеделски стопанин 2016

При схемата за млад земеделски стопанин има много въпроси, които е важно да знаете. Екипът на Национален Земеделски Регистър се е постарал да приложи въпросите и отговорите на най-честите запитвания:

Един от най-масовите въпроси е каква е допустимата възраст за кандидатите по тази схема?
По тази схема за да отговаряте на критериите трябва да сте роден през 1976 г. или след тази година. Казано на кратко кандидатите трябва да бъдат между 18-40 години, но без да са навършени.

Какво трябва да има завършено всеки кандидат за да бъде млад земеделски стопанин?
Кандидатите трябва да имат един от следните документи по схемата:

  • Удостоверение за преминат курс от 150 часа с, който се доказва, че сте квалифицирани в областта на селското стопанство.
  • Документ за завършено средно или висше образование от учебно заведение в сферата на ветеринарната медицина или селското стопанство.

Кой и къде можем да преминем такъв 150 часов курс?
Национален Земеделски Регистър работи с лицензиран Център за професионално обучение, който предлага земеделски курсове. Ако се сблъсквате с трудности при намирането на такъв легитимен център за 150 часов курс можете да се свържете с нас на телефон 0885 556672.

Могат ли да бъдат допуснати фирми?
Допустими кандидати могат да бъдат еднолични търговци „ЕТ“, еднолични дружества с ограничена отговорност „ЕООД“ и физически лица!

Вижте още земеделски курсове:

Агроекология
Биологично земеделие
Пчеларство

Подобни