Национален Земеделски Регистър

Мярка 6.1 – помощ за млад земеделски стопанин 2017 г.

Мярка 6.1 – помощ за млад земеделски стопанин 2017 г.

Мярка 6.1 е една от най-чаканите от по-младите стопани през последните месеци. Тя е позната още като млад фермер и дава възможност за финансиране на хора, желаещи да се развиват в земеделския сектор. Предвиденият бюджет за финансова помощ по тази програма е 4 500 000 евро. За да подходите отговорно и да бъдете част от тази добра възможност, е добре да сте запознати с условията за кандидатстване. Нормално е всеки, който не е бил бенефициент по подобни мерки да има въпроси, на които да търси отоговор на разбираем език.

Екипът на НЗР – Национален земеделски регистър се постара да структурира и представи всичко, което се изисква и е важно да знаете, напълно безплатно, преди да предприемете подаването на документите си.

През месец юли 2017 година се очаква мярката да бъде отворена и да започне приема на документи. Тази година се очаква кандидатите да са много, но за да е всичко изрядно и да бъдете одобрени, трябва да бъдете запознати с правилата на мярка 6.1. Важната информация ще бъде описана по-долу и ще имате възможност да се запознаете с нея на достъпен език.

Кои са допустимите кандидати по мярка 6.1 за финансиране на млади фермери през 2017 г.?

Най-важното, което трабва да знаете за мярка 6.1, е че трябва да сте не по възрастни от 40 г., за  да бъдете допуснати до кандидатстване. Допустими кандидати са земеделски производители, еднолични търговци, физически лица, дружества с еднолична отговорност. Първото нещо, което е абсолютно задължително е да бъдете регистрирани земеделски производители. Размерът на стопанството ви да варира в границите между 8 000 – 16 000 стандартен производствен обем СПО. За определянето на тези производствени обеми е необходимо да сте собственик на земя или поне да разполагате с договор за наета земя, за срок от поне 5 години. Ако не сте навършили 40 г. към датата на подаване на заявлението сте допустим бенефициент и не трябва да се притеснявате, а да действате.

Следвайте описаното по-долу и всичко ще бъде по план:

Другото важно изискване за всеки кандидат по мярка 6.1 е да има професионален опит и познания. Това означава, че ще ви изискат свидетелство за завършено средно образование в сферата на селското стопанство. Ако сте завършили ветеринарна медицина или притежавате висше образование със специалност селско стопанство или земеделие сте допустим кандидат.

Какво обаче се случва ако нямате нито едно от посочените по-горе изисквания за професионална степен?

Не се притеснявайте ако нямате завършено подобно образование. При тази ситуация е необходимо да преминете курс по мярка 6.1, който по изисквания е с минимум 150 часа обучение в областта на селското стопанство. Обучението е абсолютно задължително и е добре да го преминете предварително, въпреки че официално ви се дава срок. Когато бенефициентите са преминали по-рано обучение за млад фермер е по-отговорно и придава добро впечатление.

До тук добре, но къде да преминете обучение от 150 часа в областта на селското стопанство?

Обучение на земеделски производители имат право да провеждат само лицензирани центрове за професионално обучение. Те са длъжни да притежават лиценз и след положеното обучение да ви издадат сертификат за завършен курс. Този курс може да се провежда и дистанционно, с което не е необходимо присъствие. Ако желаете да преминете такъв курс, не се колебайте да се свържете с нас на телефон 0885 556672, за да ви запишем и да си получите легитимен сертификат по мярка 6.1

Размер на финансиране по мярка 6.1 за млади земеделски стопани през 2017 г.

Всеки бенефициент може да получи финансиране в размер на 25 000 евро, но не повече. Финансовата помощ се отпуска на два транша по 12 500 евро. Първото плащане може да получите само, ако всичко описано по-горе сте го приложили и съответно са ви одобрени документите. Второто плащане зависи от изпълнението на вашия бизнес план. Това означава, че трябва да сте изпълнили целите си да сте увеличили стопанството. Все пак финансовите средства са преддвидени за това. Минималните средства, които трябва да надвишават първоначалния капитал на стопанството са 4 000 евро.

За какво могат да се използват отпуснатите средства по програма млад земеделски стопанин или както повечето я наричат млад фермер 2017?

За допустими разходи могат да се смятат дълготрайните материални активи. На по разбираем език това са камиони, трактори, комбайни, оборудване и земеделски машини. Към тези разходи спадат и средствата похарчени за закупуване на земя, на която да се развива селскостопанска дейност. За животновъдите е важно да се знае, че отпуснатите средства могат да се приложат за закупуване на животни с цел увеличаване на стопанството. Ако имате стара ферма и искате да я ремонтирате или модернизирате, също може да използвате финансовата помощ по мярка 6.1 . Бенефициенти, които се занимават с пчеларство имат възможност да използват средствата за медоносни насаждения. Финансирането е подходящо за трайни насаждение – лозя, овошки.

Приоритетни проекти по мярка 6.1 през 2017 г.

Всяка година се дава приоритет на определени проекти. Вземете под внимание това, което споделяме с вас, за да имате по-добри възможности:

  • Към приоритетните проекти се приемат животновъдните планове през 2017 г.
  • Проекти за биологично производство – плодове и зеленчуци.
  • Проекти, които са насочени за нови работни места в сектор земеделие.

ВАЖНО:

Екипът на НЗР – Национален земеделски регистър съдейства при нужда от задължителен 150 часов курс по мярка 6.1
Предлагаме още пчеларски курсове и обучение на земеделски производители.
Курс по опазване компонентите на околната среда.
Задължително обучение за земеделски стопани боравещи с препарати за растителна защита по чл. 83 на БАБХ

Подобни